Nieuwbouw Willem II

Ambitieus plan voor slimme, duurzame en inclusieve stadswijk

Tilburg krijgt gezonde boost met de herontwikkeling van Willem II kazerne

Het gesloten, stenige complex van de voormalige Koning Willem II kazerne verandert in een groene, inclusieve en gezonde stadswijk. Synchroon en BPD Gebiedsontwikkeling werken hier samen met de Gemeente Tilburg aan. Het karakteristieke hoofdgebouw van de kazerne aan de Ringbaan-Zuid en de achterliggende gebouwen uit de jaren ’30 blijven behouden. Op het vrijkomende terrein komt een nieuwe duurzame woonwijk met ca. 275 woningen. De herontwikkeling sluit aan op de andere nieuwbouwontwikkelingen in Stappegoor.

De verkoop van de woningen start naar verwachting medio 2022

Direct aanmelden

Een wijk voor iedereen

Karres en Brands, DAT, Architectuur Maken en Tarra hebben een stedenbouwkundig plan en architectonische visie opgesteld. Dit ruimtelijke raamwerk gaat uit van het herstellen van het militaire ensemble, een nieuwe centrale as van groene ruimtes en een netwerk van autovrije woonstraten met daaraan nieuwbouwwoningen in diverse soorten en maten. In het bestaande hoofdgebouw komen woningen voor ouderen, in twee legeringsgebouwen waarschijnlijk sociale en middeldure huurappartementen. In het achterste legeringsgebouw en de voormalige keuken huisvest zich een basisschool met buitenschoolse opvang van Xpect Primair en Humankind.

Groen en gezond

Het project heeft grote ambities op het gebied van natuurinclusiviteit. Door zowel in de openbare ruimte als in de architectuur rekening te houden met de woonwensen van mens en dier ontstaat een groene en gezonde stadswijk. Alle nieuwbouwwoningen voldoen uiteraard aan de laatste hoge energieprestatie-eisen. Bestaande bomen vormen een nieuw buurtplein, wadi’s en groene daken zorgen voor het vasthouden van regenwater in de buurt, in diverse gevels komen geïntegreerde vogelnestkasten en op verschillende locaties worden groene plekken voor voedsel en bestuiving gemaakt. Een verkeersluwe opzet maakt spelen op straat bovendien aantrekkelijk en veilig.

Planning

De sloopwerkzaamheden van de oude gevangenis gebouwen zijn nu enige tijd afgerond. Er is een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor deze plek. Inmiddels is het ontwerp van de woningen steeds verder. We streven ernaar de verkoop medio 2022 te starten.

Tilburg de zesde stad van Nederland

Tilburg is ontstaan uit een aantal aan elkaar gegroeide dorpjes en werd groot door de textielindustrie. Het wegvallen van deze motor in de periode na de oorlog heeft verdere groei niet in de weg gestaan. Inmiddels heeft de gemeente meer dan 200.000 inwoners en is daarmee de zesde stad van Nederland. De beroemdste inwoner van de stad was Willem II. Hij bouwde een kasteel dat nu nog fier het centrum van Tilburg siert.

Meld je aan!

Zoekvenster sluiten